Одобрени са допълнителни разходи за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

С Постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 63 240 лв. за изплащане на отпуснатите стипендии и на еднократно финансово подпомагане на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински училища през третото тримесечие на 2021 година.

Необходимите средства за стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност в държавния бюджет средства за 2021 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn