Одобрени са над 500 000 лева за обучения на ученици по програмиране и бизнес

Министерският съвет одобри 551 649 лева за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ се разпределят общо 24 7 244 лева. Средствата са за две общински училища в Пловдив и Бургас, които провеждат обучения по програмиране на 658 ученици от Х, XI и XII клас. Това са гимназисти, които не изучават „Компютърни науки“, но чрез занятията могат да придобият професионална квалификация по професията „Приложен програмист“.

Одобреното финансиране е за транспорт, храна и нощувки на учениците, които пътуват от други населени места. В сумата са включени възнагражденията и командировките на преподавателите и специалистите, които работят с учениците. Покриват се разходите за технически и софтуерни услуги, осигуряване на канцеларски материали и консумативи, наем на зали и помещения и др.

Отделно кабинетът одобри 234 410 лева по Национална програма „Бизнесът преподава“. От тях 184 135 лева са за бизнес занятия на ученици от I до XII клас. Представители на предприятия ще запознават децата с новостите в технологичния сектор и индустрията. Останалите 50 275 лева са за обучения на учители в реална работна среда. Педагозите ще участват в семинари и работни проекти на фирми, за да осъвременят знанията си по предметите, които преподават.

По Национална програма „Иновации в действие“ се отпускат 39 995 лева. Със средствата ще се организират регионални форуми за представяне и популяризиране на добри образователни иновации. На срещите могат да присъстват учители, ученици, представители на висши училища, научни институти и други.

30 000 лева ще бъдат предоставени по Национална програма „Професионално образование и обучение“. Парите са за едно общинско училище, което е разработило електронно. учебно помагало за професионално образование и обучение. С тях ще се покрият разходи по разработване и оценяване на учебния материал.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn