Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта. Измененията предвиждат подобряване на регулацията при осъществяването на научната и приложна дейност в областта на спорта, развитието на физическото възпитание и спорта, спортно-състезателната и тренировъчната дейност за учащите в системата от предучилищното, училищното и висшето образование в страната и координиране на промените в правилника и в Наредбата за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри.

Сред основните цели на промените са повишаване на ефективността на обучението в учебния час за спортни дейности във всички степени и етапи на училищното образование, развитие на интересите и способностите на учениците чрез активно участие в спортни дейности, както и повишаване на мотивацията им за участие и изява в спортни състезания. Промените създават също така условия за ефективно обучение по учебните предмети от специализираната подготовка и по учебните предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка за спортните училища, както и на възможности за подбор и за привличане на талантливи спортисти.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn