Одобрени са 5 млн. лв. допълнителни разходи като част от държавната субсидия за Българската православна църква

Правителството одобри 5 млн. лв. допълнителни разходи като част от държавната субсидия за 2019 г. на Българската православна църква – Българска патриаршия, с което ще бъде обезпечена текущата издръжка на Църквата от началото на годината. Средствата са по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за тази година. Негово Светейшество българският патриарх Неофит с писмо до МС е отправил искане за предоставяне на част от държавната субсидия за 2019 г., като то е подкрепено от правителството.

През 2018 г. бяха приети изменения и допълнения на Закона за вероизповеданията, с които се въведе нов ред на финансиране от страна на държавата на регистрираните вероизповедания – с чл. 28 от Закона бяха определени критерии, съгласно които ежегодно със закона за държавния бюджет се одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, считано от 1 януари 2019 г. Поради обстоятелството, че Законът за държавния бюджет на Република България за 2019 г. беше приет преди промените в Закона за вероизповеданията, с § 19 към преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон е предвидено за тази година Министерският съвет да одобри държавната субсидия за вероизповеданията.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn