Одобрени са 8 337 346 лв. за оптимизиране на вътрешната структура на персонала в сферата на образованието

Правителството одобри 8 337 346 лв. за осигуряване на дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 година в сферата на образованието.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения на персонала за месеците януари-април 2019 г. поради настъпила промяна в структурата и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание или при преструктурирането на мрежата чрез преобразуване или закриване на образователни институции.

Средствата се превеждат по бюджетите на общините и ще се осигурят за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn