Одобрен е Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете за 2022 г.

Правителството одобри Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите, преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Според данните в доклада през четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите в България на възраст 15 и повече навършени години достига 3,197 млн. души, от които 1,702 млн. са мъже и 1.495 млн. – жени. Коефициентът на заетост за жените (15 – 64 г.) е 67,9%, а за мъжете от същата възрастова група – 74,9%.

През 2021 г., последната, за която има данни, отчетената разлика в заплащането е 11,8% в полза на мъжете, което е известно намаление спрямо предходните години. Най-голяма разлика в заплащането се забелязва в областта на финансовите и застрахователни дейности, а най-малка – в сферата на административните и спомагателните дейности.

Статистиката показва, че през 2022 г. средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 709,51 лв. За мъжете той е 797,19 лв., а за жените 658,69 лв. Средната продължителност на получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд през 2022 г. е 27,5 години за жените и 21,4 години за мъжете. През изминалата година средният осигурителен доход е бил 1298,45 лв. Мъжете са се осигурявали средно върху 1340,64 лв., а жените – върху 1254,20 лв.

Физическо или сексуално насилие от лица, различни от партньора, са преживели през целия си живот 5.9% от жените на възраст 18 – 74 г. От сексуален тормоз на работното място през живота си са пострадали 12.2 % от жените на възраст 18-74 години.

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените. Отчетена е и дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn