Одобриха изменения в Наредба за отглеждане на животни на територията на община Панагюрище

Общински съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на Община Панагюрище, като нейното наименование се променя на „Наредба за отглеждане на животни на територията на община Панагюрище“. Решението беше гласувано на редовно заседание на местния парламент на 30 юни. Утвърдени бяха редица изменения, други бяха отменени, приети бяха и нови разпоредби.

В частта на Наредбата, касаеща реда и условията за отглеждане на домашни животни и птици, е регламентирано, че в град Панагюрище се разрешава отглеждането на селскостопански животни в един парцел (дворно място), както следва: едри преживни животни (ЕПЖ) – 2 бр. с приплодите им до едногодишна възраст; дребни преживни животни (ДПЖ) – 2 бр. с приплодите им до девет месечна възраст; прасета за угояване – до 3 броя; еднокопитно животно (кон или магаре) – 1 бр. с приплодите му до едногодишна възраст; зайци и/или други животни отглеждани и за ценни кожи – 5 бр. с приплодите им, но не повече от петдесет броя общо; птици (кокошки, патици, гъски и др.) – до 15 бр. възрастни птици, независимо от вида и до 20 бройлера или подрастващи птици; спортни гълъби – до 40 бр.

Отглеждането на селскостопански животни се извършва в ограден двор, сгради или постройки, отговарящи на следните изисквания, като собствениците на животни са длъжни да извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещенията, в които се отглеждат животните и дворовете, съгласно нормативната уредба и указанията на съответните органи.

Друго допълнение към Наредбата гласи, че не се допуска животно да нарушава спокойствието на хората и хигиенните условия на обитателите на етажната собственост, дворове и обществени места. Всеки собственик или обитател в сградите в режим на етажната собственост вписва притежаваните или взети за отглеждане животни компаньони в книгата за етажната собственост.

С наредбата се определят реда и начина на придобиване, отглеждане и развъждане, контрола и регистрацията на животни – компаньони, селскостопански животни за лични нужди и устройване на пчелни семейства в урбанизираната територия на община Панагюрище, както и ограниченията и забраните за отглеждането им.

Градският парламент прие единодушно и Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Панагюрище 2021-2025 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn