Одобриха Общия устройствен план на община Панагюрище

С пълно единодушие на заседанието си в сряда, 28 юни, общинските съветници одобриха Общия устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище, разработен от „Национален център по териториално развитие“ ЕАД, по възлагане от кмета на община Панагюрище и решение  на Общинския съвет.

IMG_6837

„До момента Община Панагюрище не разполагаше с Общ устройствен план, което затрудняваше реализацията на инвестиционните интереси в региона”, каза в зала кметът Никола Белишки и уточни: „Целта на разработката е да уточни и бъдещото развитие като посока, площи, зониране, включване на нови терени в регулацията на населените места. Освен да визуализира определени функционални връзки между отделните населени места, Общият устройствен план е едно огромно изследване, което ще даде възможност на общината да кандидатства по съответните национални и международни програми за финансиране на конкретни обекти- инфраструктурни, екологични, комуникационни, социално рекреативни.  От гледна точка на устройството на територията Общият устройствен план съдържа решение за оразмеряване и съхраняване на територия, повишаване комфорта и средата за обитаване, структурата на територията за обитаване, за производство, за рекреация и отдих, за комуникация и инфраструктура.  Строителните граници, в това число и терени за ново развитие, ограничители и стимулатори за териториално развитие. Устройствени зони, защитени местности, недвижими културни ценности,обекти на отделните подсистеми Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт, екологически мероприятия, изисквания за подобряване качествата на околната среда, трасета и съоръжения на техническата инфраструктура. Общият устройствен план на общината отчита предвижданията по плана за периода до 2030 година и предлага като основен модел три зони”, каза градоначалникът и подчерта,че Общият устройствен план ще бъде основоположник за бъдещото развитие и визията на Община Панагюрище”.  Кметът Белишки увери, че ще подкрепят всяка добра инициатива на бъдещи инвеститори. Той благодари на екипа, изработил плана, и на арх. Младенов.

IMG_6831plan

От своя страна  архитект Ира Кънева – главен експерт от екипа на проектантите, изготвили плана, които присъстваха в залата, изказа благодарност към местния парламент, че са оценили труда им и приемат с пълно единство Общия устройствен план, на Общинска администрация и на специалиста от „Асарел Медет” за оказаното съдействие . „Смятаме, че това ще бъде един план, с който Общината  ще може  да работи и да участва по Европейските програми и фондове. Смятам да продължим работата като институт, който има над 50 години стаж в устройственото планиране и проектиране, институт, който работи на територията на Пазарджишка област, и да продължим с подробните планове на град Панагюрище и населените места, където те трябва да бъдат подновени, защото почти всички са с изтекъл срок на годност. Вярвам, че Общият устройствен план на Община Панагюрище ще бъде реализиран, и че няма да има нужда от нови територии, от предвидените в плана за периода до 2030 година”, каза арх. Кънева.

IMG_6838

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn