ОИЦ проучва с анкета мнението на местния бизнес относно опростяване на достъпа до програмите на ЕС

Във връзка с националната кампания „Успешни ЗАЕДНО“, която се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра, които проучват мнението на местния бизнес относно опростяване на достъпа до програмите на ЕС за подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/, от Областния информационен център – Пазарджик апелират към представителите на местния бизнес да дадат своето мнение чрез анкета на интернет страницата им.

Това ще даде възможност за:

1) Намаляване на административните изисквания и пречки при подбора на проектни предложения;

2) Използване на опростени правила за възстановяване на разходите;

3) Подобряване на достъпа до средствата от ЕС;

4) Опростяване на целия процес на подготовка и кандидатстване с проекти, включително елиминиране на излишни контроли, еднократно изискване на информация и други

Предоставената в анкетната карта информация ще бъде обобщена на национално ниво и представена на Централното координационно звено, към Администрацията на Министерски съвет, което подпомага цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ и координира действията на Управляващите органи, като ги подпомага при прилагането на правото на Европейския съюз и на българското законодателство

Aнкетната карта може да бъде попълнена и изпратена до края на месец април на и-мейла на Областен информационен център – Пазарджик.

Електронният вариант на анкетата ще намерите на страницата на Областен информационен център – Пазарджик.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn