Около 100 молби за участие в проект „Обществени трапезарии”

Около 100 бяха подадените молби от жители на Община Панагюрище за включване в проект „Обществени трапезарии” до обедните часове на 24 септември. Крайният срок изтича на 25 септември. Заявления-декларации се получават и приемат в разливното помещение на Домашен социален патронаж в сградата на Община Панагюрище от координатор на проекта от 08:30 ч. до 17:30 часа.

На 17 септември 2015 година кметът на община Панагюрище Никола Белишки подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика на Република България за продължаване дейностите по социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на общината. По силата на този договор за периода от 1 октомври до 31 декември 2015 година Община Панагюрище ще реализира дейностите с държавно финансиране по обществената трапезария за 78 бенефициенти, в рамките на общо 64 работни дни. В останалото време от годината финансирането на социалната услуга е от бюджета на Община Панагюрище.

Проект „Обществени трапезарии” има за цел да подпомогне най-нуждаещата се част на населението в зимния период на годината като предоставя всеки работен ден топъл обяд /супа, основно ястие и хляб/. В селата Бъта, Баня, Попинци, Левски, Оборище, Поибрене и Панагюрски колонии храната ще се доставя и раздава на регламентирани места, отговарящи на санитарно-хигиенни норми, подготвени от кметствата по места. За град Панагюрище храната ще се доставя и раздава в разливно помещение на Домашен социален патронаж в сградата на Община Панагюрище. Желаещите да се запишат трябва да отговарят на следните условия:
1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.
2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
3.Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/.
4.Скитащи и бездомни лица и деца.

В понеделник, 28 септември подадените заявления декларации бъдат разгледани от комисия, специално назначена от кмета на Община Панагюрище, в чиито състав има и представител на Дирекция „Социално подпомагане“, град Панагюрище.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn