Около 600 ромски ученици ще получат стипендии, за да продължат училище

Около 600 ученици от ромски произход ще бъдат подкрепени със стипендии, за да бъдат мотивирани да завършат средно образование и да продължат обучението си в университет. Едно от условията е да са завършили основното си образование в дневна форма на обучение.Финансирането на стипендиите е по проект “Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ и се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.За тази и следващата учебна година по проекта са предвидени общо 561 400 евро, като 60% от общата стойност е от Ромския образователен фонд, а 40 на сто – от Министерството на образованието. По 30 евро месечно ще получават ромските ученици тази година. Догодина сумата ще зависи от успеха им.Работата на менторите ще се осъществява както в училищата, в които учат децата, така и чрез интернет. След всеки учебен срок учениците и менторите ще дават обратна връзка за резултатите и успеха и ще оценяват силните и слабите страни на съвместната работа. “Целта на проекта е да подобри образователните резултати на учениците от ромски произход, да се намали броят на отпадащите от училище, да спомогне за успешното им завършване на средно образование и да ги мотивира да продължат във висшите училища“, каза Огнян Исаев от Ромския образователен фонд.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn