Определена е комисията, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община Панагюрище

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ – град Пазарджик Стоян Траянов издаде Заповед за определяне на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община Панагюрище. Комисията е председателствана от началника на Общинската служба по земеделие в Панагюрище– Цветана Симеонова, а членове на комисията са експертите от Областната и от Общинската служби по земеделие, от Общинска администрация и от Службата по геодезия, картография и кадастър – Цветанка Хугасян, Радостина Гарчева, Петър Петров и Иван Гаджев.

Издадената заповед е на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл. 3, ал.3, т. 1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn