Определен е размерът на обезщетенията в община Панагюрище на засегнатите имоти от преминаването на газопровода

Общинска администрация-Панагюрище съобщава, че със Заповед № РД-02-15-55/01.07.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството – Николай Нанков е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ с обхват територията на две области: област Пазарджик – общини Лесичево, Пазарджик, Септември и Панагюрище и Софийска област – общини Пирдоп и Златица.
С Протокол №1/24.02.2021 г. на комисия по чл.210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед №535/16.09.2020 год. на Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки, е определен размерът на обезщетенията за сервитутите за прокарването на трасето на газопровода на обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ през поземлени имоти в земеделски и горски територии в землищата на село Бъта, село Баня и гр. Панагюрище, общ. Панагюрище.
Протоколът на комисията и приложенията към него са публикувани в интернет страницата на Община Панагюрище – https://www.panagyurishte.org/ , в раздел „Нови обяви“ и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Панагюрище – гише №2 в Центъра за административно обслужване и в сградите на кметствата в село Бъта и в село Баня.
Собствениците и наследниците на засегнатите от сервитута имоти ще бъдат уведомени писмено за размера на определените им обезщетения.
Изплащането на обезщетенията ще започне от 10.05.2021 год. в ТБ „Райфайзенбанк България“ – Клон Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски №3.

 Протокол №1 от 24.02.2021 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед №535/16.09.2020 год. на Кмета на Община Панагюрище.

Приложение №1 – „Регистър на засегнатите поземлени имоти в земеделски и горски територии при учредяване на безсрочен сервитут за обект: „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ПАНАГЮРИЩЕ И ПИРДОП“, върху засегнатите поземлени имоти в земеделски и горски територии, находящи се в землищата на село Бъта (ЕКАТТЕ 07572), село Баня (ЕКАТТЕ 02717) и град Панагюрище (ЕКАТТЕ 55302), община Панагюрище, обл. Пазарджик“

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn