Определен е редът за осигуряване на безплатни учебници и помагала в детски градини и училища

Правителството прие постановление в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с което се определя редът за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

За безвъзмездно ползване се предоставят познавателни книжки по образователните направления за децата в задължителна предучилищна възраст, учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас. Предоставят се също учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети, отпечатани на брайлов шрифт, за учениците от I до XII клас с нарушено зрение, както и учебници по специалните предмети за учениците със сензорни увреждания от I до XII клас.

За осигуряване на обучението по български език в европейските училища се осигуряват познавателни книжки и учебници по български език и литература за учениците до VII клас.

Средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти ежегодно се планират по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn