Определиха комисиите, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи

Със заповеди на директора на Областната дирекция „Земеделие“-Пазарджик са назначени комисиите, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Панагюрище и селата Баня, Бъта, Поибрене, Попинци. Във състава на всяка от комисиите влизат експерти от Областната дирекция „Земеделие“, Общинската служба „Земеделие“, кметовете на населените места, а в комисията, отговаряща за сключването на споразумения в землището на град Панагюрище е включен и представител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Председателят на всяка от комисиите организира работата й в съответствие с разписаните правила в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Oborishte.bg  

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn