Определиха със заповед местата за поставяне на агитационни материали

З А П О В Е Д

№ 99

гр. Панагюрище, 22. 02. 2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.183, ал.3 от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М :

Места за поставяне на агитационни материали във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г. общинските табла:

  • на ул. “Райна Княгиня”№ 1А – пред сградата на фирма „Бултекс” ООД
  • на Спирка 1 ( срещу павилион „Одеса” ), в кв. Долна махала
  • до спирката в жилищния комплекс на „Асарел-Медет”, на ул. „Петко Мачев”
  • до спирката на Стария ДАП, на ул. „Ген. Дандевил”
  • на гърба на Театър дом паметник, на ул. „Шести септември”
  • до спирката в ЖК ”Оптикоелектрон”, на бул. „Пятигорск”

З А Б Р А Н Я В А М :

  • поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;
  • поставянето на агитационни материали на автобусни спирки, електрически табла и стълбове;
  • повреждането и премахването на поставените агитационни материали на и от определените за целта места до приключване на избора.

Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно по реда на ЗАНН и по Наредба № 1 на Общинския съвет.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на кметовете на кметства и на Районно управление на полицията, а на Районна избирателна комисия -Пазарджик за сведение.

Заповедта да бъде обявена на таблото за съобщение в Центъра за административно обслужване, както и на интернет страницата на общината.

Контрола по изпълнението възлагам на секретаря на Общината.

Никола Белишки

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn