Определиха цените на таксиметровите услуги

В изпълнение на указанията, дадени Районната прокуратура, на сесията във вторник, 25 април, Общински съвет – Панагюрище определи броят на таксиметровите автомобили в община Панагюрище, условията и реда за разпределянето им между превозвачите, както и да се определят минималните и максималните цени за таксиметров превоз за един километър пробег на територията на общината. Градският парламент гласува предложението на Общинска администрация цените за таксиметров превоз, максималната дневна тарифа за един километър пробег да е 0.90 лв./км, а нощната тарифа – 1,20 лв./км.По предложение на постоянната комисия БИО бяха гласувани и минималните стойности на тарифите, съответно дневната тарифа за един километър пробег да е 0.80 лв./км, а нощната тарифа – 1,00 лв./км

Общият брой автомобили, извършващи таксиметров превоз на територията на община Панагюрище да е десет броя, като разпределението на автомобилите между превозвачите да се извърши като на един превозвач се издава разрешение за максимум два броя автомобила, включени в списъка към Удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз, бе записано още в решението гласувано от Общински съвет.

Три разрешения за извършване на таксиметрови услуги през 2017 година е издала Община Панагюрище, показва справка в общинския регистър. Припомняме, че в сила от 1 януари 2017 г. влезе новият „Данък върху таксиметров превоз на пътници”. Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година може да е в граници от 300 лв. до 1000 лв. По предложението на местната администрация Общински съвет реши размерът на данъка върху таксиметровия превоз на пътници в община Панагюрище да е в размер на най-ниската ставка от 300 лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn