„ОПТИКС“ АД обявява инвестиционно предложение за изграждане на Площадка за временно съхранение на производствени отпадъци и Склад за материали

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че „ОПТИКС“ АД, представлявано от Изпълнителния директор Иван Петров Чолаков, има инвестиционно предложение за изграждане на Площадка за временно съхранение на производствени отпадъци и Склад за материали в ПИ с идентификатор 55302.501.619, град Панагюрище, община Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ № 34 .

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn