ОП „Чистота” закупува 156 броя нови контейнери тип „Бобър”

Общинско Предприятие Чистота, гр. Панагюрище обяви обществена поръчка за  „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър”, за нуждите на ОП  „Чистота”– гр. Панагюрище“. Публичната покана предвижда закупуване и доставка на 156 бр. контейнери тип „Бобър”, нови и неупотребявани, а срокът за изпълнение е до 30 календарни дни от датата на получаване на Уведомително писмо от Възложителя за започване на доставката и изтича в деня на приемане на цялото доставено количество с Приемно-предавателен протокол. Прогнозната стойност на поръчката е 65 000 лева, а срокът за получаване на офертите е 19 април 2016 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn