ОП ”Чистота” иска да закупи мини багер

Поради възникнала необходимост с цел подобряване ефективността на работата е необходимо да бъде закупен „Mини багер Kobe” на стойност 12 500 лева, затова е информирал директорът на ОП „Чистота“ в докладна записка до кмета на община Панагюрище. По предложение на градоначалника, на основание чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на заседанието си от 21 октомври, Общински съвет- Панагюрище взе решение, с което одобри промяната от текущия в капиталовия бюджет на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 623 „Чистота“ със сумата от 12 500 лева, без да изменя общата рамка на сборния бюджет на общината за 2020 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn