ОП ”Чистота” обяви обществена поръчка за доставка на морска сол за зимно поддържане на уличната пътна мрежа в гр. Панагюрище

Общинско предприятие ”Чистота” обяви обществена поръчка с предмет „Доставка на морска сол за зимно поддържане на уличната пътна мрежа в гр. Панагюрище, за нуждите на ОП ”Чистота” – гр. Панагюрище”. Общата прогнозна стойност на обявената поръчка е 55 000 лева без ДДС. Финансирането на обекта на обществена поръчка  ще се осигури от бюджета на възложителя.

Участникът, определен за изпълнител трябва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден, от 08:00 до 17:00 часа. Доставката на морска сол трябва да бъде придружена със сертификат, удостоверяващ нейното съответствие с изискванията на възложителя.

Срокът на договора е една година, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по-рано.

Срокът за получаване на офертите е 17 октомври 2018 година в сградата на ОП ”Чистота” – гр. Панагюрище”, Индустриална зона.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn