Освободиха от заплащане на такса битови отпадъци ЦПЛРП, детските градини и читалищата на територията на община Панагюрище

С пълно единодушие на заседанието от 30 ноември 2021 г., Общински съвет-Панагюрище взе решение за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2022г. На Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище, детските градини и читалищата на територията на общината. Детските градини и Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище, намиращи се на територията на община Панагюрище, са местни дейности и издръжката им се осигурява от местни данъци и такси. Услугите, включени в такса битови отпадъци са сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Предложението бе внесено от градоначалника Никола Белишки въз основа на постъпили заявления от директорите на детските заведения, ЦПЛРП и председателите на читалища в общината.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn