Освобождават от заплащане на такса битови отпадъци детските заведения, ЦЛРП и читалищата на територията на Община Панагюрище

В Общински съвет – Панагюрище е постъпило предложение от кмета на общината Никола Белишки местният парламент да вземе решение за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2017 г. на детските заведения, Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище и читалищата на територията на общината. „Детските градини и Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище, намиращи се на територията на община Панагюрище, са местна дейност и издръжката им се осигурява от местни данъци и такси. Общинският съвет е в правомощията си да вземе решение за освобождаването им от заплащане на такса битови отпадъци за имотите, в които те извършват основната си дейност”, се казва в предложението, направено от градоначалникът Белишки. То ще бъде разгледано от Постоянните комисии към местния парламент, след което гласувано в зала.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn