Осем физически и юридически лица за различни нарушения е санкционирала РИОСВ-Пазарджик от началото на годината

През месеците януари и февруари 2018г., при планови и проверки по сигнали, експертите на РИОСВ-Пазарджик съставиха осем акта за установени  административни нарушения.   Издадени са двадесет наказателни постановления, с които са наложени осем глоби и дванадесет имуществени санкции в размер на 62 800 лв.

За неизпълнение на условия от комплексно разрешително са съставени  актове по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“АД и на „Свиком“АД. За това, че не поддържа в експлоатационна изправност съоръженията за отпадъчни води на свинекомплекса в с. Априлци, на „Свиком“АД е съставен акт и по Закона за водите. За друго нарушение на този закон – заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индувидуалните емисионни ограничения, акт е съставен и на „Биовет“АД в Пещера. За нарушения на Закона за управление на отпадъците – нерегламентирано изгаряне на опасен отпадък, нерегламентирано съхраняване на излезли от употреба моторни превизни средства в частен имот и неизпълнение на задължително предписание, са съставени актове на ЕТ„Благой Ангелов-Колорадо“ и на физическо лице от с. Варвара.

Продължават съвместните извънредни проверки на РИОСВ-Пазарджик с представители на жандармерията и полицията, за предотвратяване на незаконна сеч в резерват „Купена”. От началото на годината са проведени четири проверки. На нарушител от Пещера е съставен акт по Закона за защитените територии, задържани са 7 моторни триона и са унищожени на място 12 самара.

През януари и февруари 2018г., експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик са извършили 94 проверки в 68 обекта и са издали 26 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 19 сигнала и 5 жалби.

 

Oborishte.bg

 

 

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn