Осигурени са 1 млрд. лв. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.  Средствата се осигуряват от централния бюджет, като с тях ще бъдат обезпечени сключените договори по програмата за саниране. Националната програма е в напреднал стадий на изпълнение, като към момента са регистрирани 4 927 сдружения на собствениците, подадени са 3 997 и са одобрени 3 441 заявления за интерес и финансова помощ, сключени са 3 397 договора между община и сдружение на собственици, подадени са 3 357 искания за финансиране към ББР, сключени са 2 019 тристранни договора за целево финансиране, на 1 805 сгради са извършени технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност, за 897 сгради са сключени договори и са избрани изпълнители за инженеринг/СМР.

В резултат на сключените 2 019 договора се очаква да бъдат подобрени жилищни сгради с общо 11 361 795 кв. м разгъната площ, със 147 761 жилища и 340 705 жители. За тези сгради се предвиждат общо 975 226 MWh/годишно икономия на енергия и годишно намаляване на емисиите на въглероден диоксид и еквивалентни парникови газове в размер на 318,58 kt.

Към момента по Програмата са обновени и въведени в експлоатация 119 сгради, а други 441 са със стартирали СМС, 337 сгради имат сключени договори с избран изпълнител за СМР и за тях предстои откриването на строителните площадки.

До края на 2016 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация 481 сгради на обща стойност над 493 млн. лв.

Към 18 ноември т. г. сключените договори между общините и изпълнителите за отделните дейности по обновяване на сградите са на обща стойност близо 983 млн. лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn