Отбелязваме Световния ден на водата под мотото „Подземните води- да направим невидимото видимо“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Темата на Световния ден на водата през 2022 г. е „Подземните води- да направим невидимото видимо – тема, която поставя акцент върху подземните води.

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде.
Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни.
Почти цялата течна сладка вода в света е подземна.
Тъй като изменението на климата се влошава, подземните води ще стават все по-критични.
Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.
Подземните води може да не се виждат, но не трябва да остават извън ума.
Какво представляват подземните води?
v  Подземните води са води, намиращи се под земята във „водоносни хоризонти“, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Защо трябва да се грижим за подземните води?
v  Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се зарежда от дъжд и сняг.
v  Замърсяването на подземните води е изключителен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови.
v  На някои места не знаем колко подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.
v  Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.
Какво можем да направим с подземните води?
v  Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn