Отдават под наем бар-бюфета в Градската баня

Общински съвет-Панагюрище взе решение за отдаване под наем за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване на бар-бюфет с площ 8 кв. м., намиращ се в централната чакалня на Градска минерална баня. Имотът е публична общинска собственост и е предназначен за извършване на търговска дейност. Началната годишна наемна цена е 528 лева с ДДС, която е определена по методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти. Кандидатите за участие в публичния търг могат да бъдат физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn