Откриха новоизградената пречиствателна станция за отпадни води в Панагюрище

На 30 юни официално беше открита новоизградената пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ в Панагюрище. На церемонията присъстваха заместник областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев, Панайот Далакчиев, заместник-директор на РИОСВ Пазарджик, представител на МОСВ, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът Галина Матанова, кметове на населени места от общината, общински съветници, представители на фирмата – изпълнител на проекта Обединение „Панагюрище“ ДЗЗД, представители на фирма „ВиК – П“ ЕООД и медии.

Тържествен водосвет за здраве и благополучие отслужи Негово Благоговейнство отец Петър – предстоятел на църквата в село Поибрене.

Приветствие към гостите на събитието отправи кметът Никола Белишки.

IMG_4163

С поздрав за успешното изпълнение на проекта се обърнаха представителят на Министерство на околната среда и водите Панайот Далакчиев и заместник областният управител Стефан Мирев. 

IMG_4168 IMG_4171

Лентата за откриване на обекта бе тържествено прерязана от кметът Никола Белишки, заедно с представителят на Министерство на околната среда и водите – Панайот Далакчиев, заместник-областният управител – Стефан Мирев, представителят на фирмата – изпълнител на проекта Обединение „Панагюрище“ ДЗЗД и управителят на „ВиК – П“ ЕООД – Марин Вулев.

IMG_4175

След церемонията всички имаха възможността да се запознаят с новооткрития обект в детайли.

Технологичната схема включва три етапа на пречистване на отпадъчните води – механично, биологично и обработване на утайките. Процесите на третиране на утайките целят тяхното стабилизиране, обезводняване и транспортирането им извън площадката на Пречиствателната станция за отпадни води

    • Биобасейн със симултанна денитрификация, нитрификация и химично отстраняване на фосфор
    • Вторичен радиален утаител за избистряне на пречистената вода и отделяне на активна утайка;
    • UV дезинфекция на пречистената вода.

IMG_4198

Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ е част от „Интегриран инвестиционен проект във ВиК секторa за град Панагюрище, община Панагюрище“, който се изпълнява по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. Проектът е на обща стойност 56 652 000, 00 лева.

Проектът включва две обособени позиции – за рехабилитация на канализационната и водопроводната мрежа в града и за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води.

Площадката на ПСОВ се намира в землището на гр. Панагюрище, в местността Мрамор. Теренът е общински частен и заема площ от 28,700 дка. Общият брой еквивалент жители, които биха внесли замърсяване в канализационната мрежа, който бе приет за целите на прединвестиционното проучване при оразмеряването на пречиствателната станция, бе определен на 19 000 е.ж. /еквивалент жители/.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на жителите и гостите на Панагюрище чрез осигуряване на екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна, където те се вливат.

www.youtube.com/watch?v=SYBejqDiDwA&feature=youtu.be

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn