Отново обявиха обществена поръчка за санирането на жилищна сграда на ул. „Георги Бенковски“ в Панагюрище

Община Панагюрище отново обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за строителство по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Ще бъде подменена съществуващата стара дограма, външните стени, подът и покривът ще бъдат топлинно изолирани. Общата прогнозна стойност на поръчката е 94 000 лева без ДДС. Срокът за получаване на офертите в Общинска администрация – Панагюрище е 2 ноември 2016 година.

Обявяването на нова обществена поръчка се налага поради решението на комисията за отстраняване на офертите на двете фирми, участвали в обявената на 7 септември 2016 г. поръчка.  „Офертите и на двамата участници не отговарят на поставените критерии за подбор, условията посочени в документацията не са изпълнени, което представлява съществено несъответствие с изискванията на възложителя”, пише в протокола на комисията.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn