Отпускат се допълнително средства за стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер на 44 390 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

От общата сума 36 965 лева са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата. С останалите 7 425 лева ще бъдат изплатени стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през второто шестмесечие на настоящата година.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2019 г.

С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер на 81 945 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни спортни, общински и частни училища за постигнати спортни успехи през третото тримесечие на 2019 г. Сумата е в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за настоящата година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn