Отпускат се 289 928 лв. за рехабилитация на военноинвалиди и ветерани от войните

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 289 928 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги от правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите през третото тримесечие на 2016 г.

Двата закона регламентират правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, като изрично предвиждат, че необходимите за целта средства са за сметка на централния бюджет.

С друго постановление бяха направени вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2016 г. Недостигът на средства по бюджетните програми „Държавен здравен контрол“, „Промоция и превенция на незаразните болести“, „Профилактика и надзор на заразните болести“, „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“, „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“, „Спешна медицинска помощ” и „Администрация“ се осигурява за сметка на предвидените разходи по други политики и програми, по които са реализирани икономии, без да се променя общият размер на разходите по бюджета на министерството.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn