Отпуснаха 7 535 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 7 535 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn