Отчитат изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016г.

Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. и  Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г. предстои да гласува Общински съвет-Панагюрище на  първото си за тази година заседание, което ще се проведе на 31 януари.
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016г. беше утвърдена от местния парламент в края на януари миналата година. Съгласно нея прогнозата за очакваните приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост бяха 1 267 704 лева. Заложените разходи бяха в размер на 336 390 лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn