От НОИ напомнят, че документите, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения, се подават в „Бюро по труда“

Изнесените приемни на ТП на НОИ-Пазарджик, които се организираха веднъж месечно в Панагюрище, бяха преустановени след въвеждането на извънредното положение в страната заради епидемията  с коронавируса. Предоставяните услуги през последната година бяха свързани изцяло с парични обезщетения при безработица.

От 13 март Националният осигурителен институт пусна важни указания във връзка с обнародвания закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на хартиен носител се извършва в дирекциите „Бюро по труда. В НОИ се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт. Подадените на хартиен носител в бюрата по труда документи, заедно с приложенията към тях, се изпращат в териториалните поделения на НОИ чрез електронен обмен в края на всеки работен ден, но не по-късно от 3 дни от приемането им.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn