От община Панагюрище няма заявления за доразпределение на имоти от Държавния поземлен фонд

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област Пазарджик публикува Областна дирекция „Земеделие“-Пазарджик. От протокола става ясно, че в регламентирания срок до 10.06.2020 г. няма постъпили протоколи по реда на чл.37и, ал.6 и/или ал.7 от ЗСПЗЗ и заявления за доразпределение на имоти – пасища, мери и ливади от ДПФ от няколко общини, сред които е и община Панагюрище.

Постъпилите протоколи по чл.37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ в едно със заявленията на правоимащите до общините в Област Пазарджик за разпределение на допълнително необходимата за всеки кандидат площ, с НТП – пасища, мери и  ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година са били разгледани на 19 юни от специално свикана комисия, в състава на която е и началникът на Общинската служба по земеделие в Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn