От РИОСВ-Пазарджик отчитат изпълнение на предписанията за почистване на р.Мареш на територията на Панагюрище

Проверки на речните легла и прилежащите територии на реките, за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци и сметища са извършени от РИОСВ-Пазарджик през месец юни. От отчета за осъществената контролна дейност  става ясно, че са направени две извънредни проверки за последващ контрол на дадени предписания за почистване на замърсявания с отпадъци в прилежащите територии на р. Тополница, на р. Елшишка и в речното легло и прилежащите територии на р. Мареш. За прилежащите територии на р. Елшишка в землището на с. Драгор и в речното легло и прилежащите територии на р. Мареш, на територията на гр. Панагюрище, дадените предписания са изпълнени. В прилежащите територии на р. Тополница, в землището на с. Драгор, общ. Пазарджик е дадено предписание за ръчно почистване на леки фракции пластмасови отпадъци от опаковки. Почистени са замърсявания с отпадъци на речни легла и прилежащи територии в община Лесичово и община Ракитово.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn