От Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея”, село Бъта с идея за обществено-полезна дейност

В Общински съвет-Панагюрище е постъпила молба от Василина Семерджиева, председател на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея”, село Бъта, за осъществяване на общественополезна дейност: „Управление на рибните ресурси в язовир „Поленака”, общинска собственост“.
Интересът към любителския риболов е най-голям сред подрастващите. В момента на национално ниво се разработват програми за изграждане на учебно-практически центрове за деца край отделни водоеми. Подготвят се забавно-образователни материали. Приета е план-програма за развитие на инициативата „Детето риболовец може и без дрога” и разширяване мрежата от рибарски училища, се казва в писмото.
Управителният съвет на СРМЕС „Идея” счита, че в община Панагюрище на любителския риболов следва да се гледа като на ефективно средство за екологично възпитание и формиране на добродетели сред практикуващите, пише още в молбата Семерджиева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn