Започват изпитите за външно оценяване в четвърти клас

С националното външно оценяване по математика на днес  започва поредицата традиционни изпити за учениците от четвърти клас, които ежегодно се провеждат през май. Следват изпитите по български език и литература – 12 май, по човекът и природата – 13 май, и по човекът и обществото – на 16 май.
Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от четвърти клас в училището, в което се обучават децата. Започва в 10:00 часа на определения ден, продължава един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности – два учебни часа.
Тестовете по математика, по човекът и обществото и по човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, както и три задачи от отворен тип.
По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.
След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.
По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn