От 17 април 1 013 нуждаещи се в община Панагюрище ще получат пакети по втория транш на „Хранителна програма-2016”

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Българският червен кръст – Пазарджик, започва поетапното раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 15 282 нуждаещи се български граждани в област Пазарджик. Хранителните пакети ще се раздават в 18 пункта на областта.

На 17.04.2018 г. започва раздаването хранителните пакети в община Панагюрище. Правоимащите в общината са 1 013 човека , съобщи за координаторът на Общинската организация на БЧК-Панагюрище Павлинка Дундарова.

Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16.320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1.120 кг; грах – 3.200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0.800 кг; бисквити – 1.200 кг и мед – 1 кг.

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

– лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;

– майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;

– лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017 г.;

– лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м. октомври 2016 г.;

– лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.

– лица с установени 90% трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.

– лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК. Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn