От 22 юни ДФ „Земеделие“ ще приема документи за плащане по пчеларската програма

От 22 юни до 31 август 2015 г. пчеларите, изпълнили инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014-2016, ще могат да подават заявления за плащане.

Пчеларите от регионите Пловдив и Пазарджик ще подават документи в областна дирекця Пловдив на ДФ „Земеделие”.

Образци на документите за плащане са публикувани на официалния сайт на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 / Прием 2015-ВАЖНО”.

Финансовата помощ по пчеларската програма се изплаща до 45 дни от приемането на заявленията. Условие за получаването й е кандидатите да са изпълнили стриктно инвестициите, за които имат сключен договор с ДФЗ.

Пчелари, които не са изпълнили изцяло инвестициите си по НПП, ще бъдат лишени от възможността да кандидатстват за същия вид инвестиции през следващия прием на програмата. Изключение правят само пчеларите, които не са изпълнили инвестициите си поради настъпили форсмажорни обстоятелства.

Крайният срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015 г. е 15 октомври 2015 г.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn