От 27 март Държавен фонд „Земеделие“ започва прием по мярка Е от Националната пчеларска програма

От 27 март до 7 април 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., съобщиха от пресцентъра на ДФ „Земеделие“. Заявленията се подават в Централно управление (ЦУ) на фонда, съгласно изискванията на Наредба 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Програмата.
По мярка Е се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти и научни организации в областта на пчеларството. За финансово подпомагане могат да кандидатстват проекти, получили положителна оценка на практическо-приложната част от комисия в Селскостопанска академия.
В предстоящия прием може да се кандидатства в две направления. Първото е свързано с проучвания на различните фактори, които влияят върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България, както и причините за синдрома на празния кошер. Втората дейност по мярката е за проучване спецификата на добива на манов мед в иглолистните гори в Родопите.
Определеният бюджет за всяка от двете дейности от мярка Е е в размер на 89 785 лева.
Образец на заявлението за подпомагане по мярката и всички документи, касаещи приема, са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn