От 4-ма до 24 ученици в основно образование са напуснали училище на територията на община Панагюрище през последните 6 години

21 127 ученици са напуснали образователните учреждения в страната през учебната 2018/2019 година, показват справка в НСИ. 22 учащи в степен „основно образование“ са напуснали училище на територията на община Панагюрище през същата учена година. Най-малко на брой учащи са напуснали училище на територията на общината през учебната 2014/2015 година – 4-ма. Най-много – 24, през учебната 2017/2018 година.

Напусналите училище във класове от 1-ви до 4-ти са 7 024 общо в страната в предходната учебна година. Напусналите образователната система  от 5-ти до 8-ми клас са 6 370. Напуснали ПУ с прием след 7-ми клас са 179 учащи. Най-много са напусналите училище в степен 8-ми до 12-ти клас – 7 545. 9-ма са напуснали професионални колежи с прием след средно образование.

Най-честата причина при напусналите училище в начална степен и в степен от 5 до 7-ми клас е „заминаване в чужбина“, втора причина е „семейни причини“, а на трето място е посочвано като причина „нежелание“. При по-големите ученици от 8-ми до 12-ти клас, като причина за напускане е посочвано най-често „семейни причини“, след това се нарежда „заминаване в чужбина, и „нежелание“.

Oborishte.bg 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn