ОУ„Проф. Марин Дринов“ бе домакин на тренинг за психолози и педагогически съветници от област Пазарджик

Основно училище „Проф. Марин Дринов“ бе домакин на провелия се на 13-14 февруари тренинг на тема „Техники за психологическо взаимодействие в училищна среда за повишаване на социалните и гражданските компетенции“. Целевата група бе съставена от психолози и педагогически съветници от област Пазарджик. Двудневният тренинг бе разделен на два модула – „Емоционалната интелигентност в психологическото взаимодействие“ и „Ритъмът като терапевтичен подход“.


Водещи на модула „Емоционалната интелигентност в психологическото взаимодействие“ бяха Иванка Ангелова – психолог в IОУ „Св. Климент Охридски” гр. Пазарджик; Даниела Степова – психолог в ПГМЕТ, Пазарджик и Доста Таслакова- психолог в ЦСОП, Пазарджик. Основната цел на тренинга бе да подобри комуникационните умения на участниците в регулярни и специфични ситуации. Наборът от инструменти и знания, които тренингът предложи, бе изцяло насочен към използването им на практика в реалната учебна среда за изграждане на устойчиви отношения, управление на емоциите и справяне със стреса в кризисни ситуации.
Водещ на втория модул „Ритъмът като терапевтичен подход“ бе Силвия Анова, психолог в ОУ „Проф. Марин Дринов“, Панагюрище. Тъй като ритъм терапията е холистичен метод за въздействие, който помага да се развиват социалните умения и подобрява емоционалното състояние, в тренинга бяха включени терапевтични техники от ритъм терапията и музикотерапията, които могат да се прилагат от психолози, педагогически съветници, педагози, ресурсни учители, родители и др. Участниците се запознаха с ключовите теоретични принципи, основните техники на ритъм терапията, както и тези за повишаване на социалния интерес в контекста на индивидуалната психология.


Тренингът бе по инициатива на г-жа Марияна Гигова – старши експерт по предучилищно възпитание в РУО, Пазарджик и целеше усвоените знания и умения от водещите по време на проведеното в София обучение „Техники за психологическо взаимодействие в училищна среда за повишаване на социалните и гражданските компетенции“ през месец декември 2019 г. от ДИПКУ Стара Загора по Национална програма „Квалификация“ да достигне до повече психолози и педагогически съветници, за усъвършенстване на техните компетентности.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn