ОУ”Проф. Марин Дринов” да бъде включено в списъка на иновативните училища в България, предлагат от МОН

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага 185 училища да получат статут на иновативни, съобщават от там. Те ще бъдат включени в списъка на иновативните училища в България след одобрение от Министерския съвет. За област Пазарджик са одобрени проектите на следните училища:

– Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик

– Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград

– Основно училище „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик

– Основно училище „Проф. Марин Дринов“ – Панагюрище

– Средно училище „Васил Левски“ – Велинград

– Професионална гимназия по механоелектротехника – Пазарджик

– Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – Пазарджик

207 проекта на 202 училища постъпиха в МОН и бяха разгледани от Комисия за иновативните училища. В нея участваха психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

От одобрените 185 учебни заведения 9 са начални, 73 са основни, 51 – средни, 30 са профилирани гимназии, 21 – професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 – частни. Те са заявили, че ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации. 46 от училищата ще разработят и въведат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението. Други 51 ще организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната си среда. 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а останалите 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.

Описаните иновативни процеси в проектите ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани етапите на напредък и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектните предложения на седем от училищата не бяха одобрени от Комисията заради недостатъчно ясна и конкретна цел, липса на възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и иновацията върху качеството на образованието, както и за измеримост на очакваните резултати. Други девет не бяха оценени заради несъответствие с държавните образователни стандарти. Един от проектите не успя да събере необходимия брой точки и няма да бъде вписан в списъка на иновативните училища, се казва още в пресинформацията на МОН.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn