Официална церемония по проект за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще се състои в Панагюрище

Официална церемония „Откриване на обекта“ по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ ще се състои на 31 август в Панагюрище.  Събитието е от 10:00 часа на ул. „Олга Брадестилова“ № 18.
Проектът се изпълянва по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище”.
След церемонията по откриване ще се проведе заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от изпълнението на проекта в камерна зала на Театър Дом-паметник.
Във връзка с COVID-19 всички  дейности ще се изпълняват при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn