Официална церемония „първа копка“ и пресконференция за представяне на проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“

Днес, 17 октомври, от 10:00 часа на, ул. „Макгахан“ в Панагюрище ще се състои официална церемония „първа копка“ по проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище“. Целите на проекта ще бъдат представени по време на пресконференция.

Проектът „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ е насочен към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на град Панагюрище. Обектите на интервенция в проекта са общо дванадесет улици. Строително-монтажните работи включват реконструкция на тротоари и улично платно, пътна маркировка и вертикална сигнализация, реконструкция на зелени площи със засаждане на подходяща растителност, изграждане на поливна система и оформяне на кътове за отдих.
Изпълнението на проекта ще допринесе за обновяването на част от градската среда в публичната и социалната зона на въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, модернизиране на обществените пространства и създаване на привлекателна градска среда.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn