Още 10 млн. лв. за обучение на деца със специални потребности и за хранене на ученици до 4. клас

Средствата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и хранене на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас се увеличават с 10 млн. лв. от 1 октомври 2023 г., реши правителството.

Финансирането на ресурсното подпомагане и създаването на условия за приобщаващо образование се повишава с 20%, като до края на бюджетната година се отпускат още 7 млн. лв. С 6 на сто повече са средствата за групи и деца в специални детски градини, за ученик в специално училище с нарушено зрение или увреден слух и за ученик в център за специална образователна подкрепа. Увеличението е в размер на 1 млн. лв. Целта е да се подобрят средата и условията за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП.

С решението на Министерски съвет се повишава и финансирането на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас с 12%, като увеличението е в размер на 2 млн. лв. То ще компенсира поскъпването на хранителните продукти и ще осигури възможност за всяко – дете и ученик в задължителното предучилищно образование и началния етап на образование да получава здравословна храна.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn