Пазарджишка фирма спечели обществената поръчка за благоустрояване на улица в с.Попинци

„ПИМО СВ”ООД, гр.Пазарджик  спечели обявената от Община Панагюрище обществена поръчка с предмет  „Благоустрояване на улици в с.Баня, с.Поибрене и с.Попинци, община Панагюрище – ремонтно-възстановителни работи” по обособени позиции: обособена позиция №3: „Благоустрояване на ул.”Захари Стоянов”, с.Попинци. За участие в процедурата са били подадени оферти от две фирми.

Обществената поръчка включва подготовка на пътната основа за асфалтиране чрез частично оформяне с фугорез, фрезоване при необходимост, полагане на емулсия, извозване на отпадъци и машинно полагане на плътен асфалтобетон – 5 см.

Максималният срок за изпълнение е не повече от 30 календарни дни, и започва да тече считано от датата на сключване на договора и е до датата на приемане на обекта от страна на възложителя с приемателно-предавателен протокол за извършената работа.

Мястото на изпълнение на поръчката е с.Попинци, община Панагюрище. Общата прогнозна стойност на обявената поръчка е 8 333.00 лева без ДДС. Средствата са осигурени от бюджета на община Панагюрище за 2018 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn