Панагюрище домакинства двудневен форум по проект „Диалози: заетост на безработните млади жени в региони с тежка индустрия“

В рамките на два дни, 14 и 15 април 2016 година, Панагюрище е домакин на двудневен форум по програма ЕРАЗЪМ +, организиран от Индустриален клъстер Средногорие. Събитието е част от проект „ДИАЛОЗИ (диалог-индустрия-активни-лобиране-общини-заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ“ по програма ЕРАЗЪМ + и цели да постави на вниманието на обществото важния въпрос за неизползвания младежки потенциал в региона на Средногорието, с акцент върху безработните млади жени. Във форума взеха участие Николай Минков , изпълнителен директор на Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ и член на Управителния съвет, представители на бизнеса,  представители на училища, неправителствени организации, както и социално ангажирани млади хора в общината.

Форумът откри кметът на община Панагюрище Никола Белишки . „Това е правилният път, широкият диалог, да могат да се обсъдят всички проблеми и да се намерят най-добрите, и правилни решения. Представителите на местната и държавна власт, чието основно задължение е не да създават работни места, а условия за развитие на бизнеса и заедно с образователните среди така да направим, че да имаме училища, които да не произвеждат потенциално безработни, а качествени и квалифицирани кадри, които веднага след завършване на своето образование да могат пълноценно да се впишат в структурите на предприятията“, каза градоначалникът.

IMG_2906

Приветствие към присъстващите отправи Анна Финджикова, ръководител на отдел „Комуникации” в „Асарел-Медет”АД. Миннодобивната компания е един от членовете на Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ , която маркира и част от проблемите при младежката безработица. „Когато говорим за младежка безработица, всички си даваме сметка, че проблемите започват още от образователната система. Как младите хора да са мотивирани, знаещи, можещи, да са конкурентоспособни в една все по-глобализираща се и динамична среда, как да отговарят на изискванията на бизнеса, как да не сме свидетели на парадокса от една страна да се търсят кадри от страна на бизнеса, а от друга страна да иначе дискусии за младежка безработица. Всичко това са въпроси, проблеми, които трябва да стоят на вниманието на цялото ни общество и на хората, които работят в образователната система, и на държавните институции, и на местната власт,  и на представителите на бизнеса“, каза Финджикова.

IMG_2928

Презентация на тема” Предизвикателствата за младите хора в района на Средногорието” направи Николай Минков, изпълнителен директор на Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ и член на Управителния съвет. Той представи и дейността на клъстера, чиято мисия е развиване на човешкия капитал и икономиката на района на Средногорието чрез партньорство на публичния и частния сектор.

По време на форума бяха представени предложения за ефективна младежка политика в региона. Бяха сформирани работни групи, в които участниците  обсъдиха идеи и предложения, които в бъдеще да се трансформират в конкретни политики на централната и местната власт за заетост и насърчаване на предприемачеството.

IMG_2915

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn