„Панагюрище е добър пример как може наистина чрез обединяване на усилията да се осигурят всички необходими условия за хората с увреждания да се възстановяват”, заяви министър Бисер Петков при посещението си днес в града

Днес, 2-ри август министърът на труда и социалната политика Бисер Петков бе в Панагюрище за работно посещение. Официалната му визита започна със среща с кмета на общината Никола Белишки.

След това министър Петков, придружен от областния управител на област Пазарджик Стефан Мирев и градоначалника Белишки посетиха Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св.св. Козма и Дамян”, след което даде брифинг.

„Водим интензивен диалог вече месеци наред с хората с увреждания, стараем се да вникнем в техните проблеми, да разберем исканията им, да отговорим адекватно на тях. Наистина социалните услуги са един от инструментите за социално приобщаване на тези хора. Услугите са различни видове, част от тях са от резидентен тип, т.е. с настаняване и пребиваване на лицата, но това което е приоритет в политиката в социалното включване е развитието на услугите в общността, каквито са и тези, които днес посетих. Тук, в Панагюрище Дневни центрове за деца и младежи с увреждания и за пълнолетни лица с увреждания са в една сграда, но функционират самостоятелно, доставчик на услугата е община Панагюрище, и аз благодаря на кмета и на областния управител, че присъстват днес тук. Тези услуги се доставят както от общините, така и от т.нар външни доставчици – НПО. ДАЗД е издала на 28 външни доставчици лицензи да извършват такива услуги, 89 подобни центрове деца и младежи с увреждания функционират в страната, и 79 е броят им за пълнолетни лица с увреждания, т.е. това е 1/6 от всички социални услуги, които вече надхвърлят 1000, които са държавно делегирани дейности, и за които бюджетът тази година плаща по единни разходни стандарти 230 млн.лв. Както видяхме тук, за да функционират пълноценно, нормално, помагат общините с техните бюджети, помагат и дарителите, защото Панагюрище е добър пример как може наистина чрез обединяване на усилията да се осигурят всички необходими условия за тези хора да се възстановяват”, каза министър Петков и допълни:” Тези посещения са част от нашето ежедневие, летния сезон дава повече възможности те да се осъществяват. Това, което решихме е, че контролните органи, в случая Инспектората на АСП, ДАЗД ще трябва да обърнат повече внимание и чрез своите механизми да представят една пълна картина, до колко тези услуги в общността – дневните центрове основно, както и центровете за социална рехабилитация и интеграция, предоставят качествена услуга за техните потребители. Посещението ми в центровете в Панагюрище, проведените разговори, ме убеждава, че децата и възрастните хора са доволни от това, което получават тук. Вероятно не на всякъде е така. Целта на този контрол ще бъде именно да даде картина съответно къде пълноценно функционират тези услуги, какви са причините за проблеми те да предоставят качествени услуги, защото не можем да си позволим този не малък ресурс, който се насочва към функционирането на тези услуги, съответно да не дава възвращаемостта, която се очаква. Разчитаме заедно държавата, местните органи на власт, защото те са основните доставчици на социални услуги да направим така, че потребителите на тези услуги, в случая хората с увреждания да бъдат по-доволни”.

По-късно през деня министър Петков беше гост на „Асарел Медет“ АД и разговаря с изпълнителния директор на компанията Делчо Николов. На място министърът се запозна с производствения цикъл на медодобивното дружество.

Разширен репортаж от брифинга на министър Петков очаквайте по телевизионно студио „Оборище прим” в петък, 3-ти август.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn